Havenbeveiliging & ISPS

Is uw havenbedrijf een potentieel doelwit voor criminele activiteiten. Loopt uw havenbedrijf gevaar voor dreiging uit verschillende hoeken? Regel direct een havenbeveiliger

Om de kans op beveiligingsincidenten zo klein mogelijk te houden, zijn er regels voor beveiliging van toepassing in de haven. Deze regels zijn sinds 2004 vastgelegd door de Internationale Maritieme Organisatie (IMO) in de International Ship & Port Facility (ISPS) Code.

Havenbeveiliging is noodzakelijk om de internationale en Europese verordeningen te kunnen handhaven. De ISPS-code is van toepassing op alle scheepvaart- en havenindustrieën. Zodra u actief bent in de haven valt u onder deze internationale code en moet uw havenbedrijf voldoen aan strenge veiligheidseisen. Maar hoe zit dat? Onze havenbeveiligers weten raad.

Wat is de ISPS-Code en wanneer is deze code van kracht?

De ISPS-code geldt voor:

  • Controle op in- en uitgaande goederen

  • Toegangscontrole en registratie van personeel, bezoekers en leveranciers

  • Visitatie diensten

  • Cameratoezicht

  • Sleutelbeheer

  • Uitvoeren van brand- en sluitronden

  • Openingsronden

  • Verlenen van eerste hulp bij ongelukken

  • Bedrijfshulpverlening

Onze beveiligers of portiers houden op een klantvriendelijke en servicegerichte manier controle op alle inkomende en uitgaande goederen en dagelijkse stroom van bezoekers en personen binnen uw bedrijf.

De ISPS-code is van toepassing voor:

Vracht & Passagiersschepen
Specifiek: die varen op internationale zeeroutes en vanaf bruto 500 ton tonnage met zich mee voortbewegen.

Mobiele boorplatforms
Alle mobiele platforms op zee

Terminals
Alle terminals en havenbedrijven waar de bovengenoemde schepen aanleggen.

Het ISPS-voorschrift verplicht een havenbedrijf of de scheepvaart tot organisatie van beveiliging van schepen en havenfaciliteiten. Dit betekent dat de veiligheidssituatie aan boord van schepen en op plaatsen waar schepen aanleggen in uw havenvoorziening beveiligd moet zijn. Om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen moet u kennis hebben van veel veiligheidsregels waar wij van op de hoogte zijn.

Havenbeveiliging en Terminalbeveiliging

Aan de hand van uw huidige havenbeveiligingsplan brengen wij uw beveiligingssituatie in kaart brengen en bespreken wij extra maatregelen en oplossingen met u.  

Ons team van havenbeveiligers heeft de belangrijkste diploma’s en certificaten in bezit. Zij zijn getraind om professionele havenbeveiliging toe te passen bij uw havenbedrijf, terminal, faciliteiten en voorzieningen.

Wilt u zicht niet bekommeren over regel- en wetgeving? Geef uw port security uit handen. Kies voor de havenbeveiliging van Royaal Security Services.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op