ISPS oefening en training

Royaal Group verzorgt de verplichte ISPS oefeningen voor bedrijven in de haven.

In de ISPS oefeningen wordt gekeken naar de reële scenario’s en wordt er geoefend op diverse risico onderdelen en de drie veiligheidsniveaus vanuit de ISPS code, te weten:

  • Normale situatie

  • Algemene verhoogde dreiging

  • Specifieke dreiging

Daarnaast voorzien wij in ISPS bewustwordingstrainingen, specifiek voor overige medewerkers in uw bedrijf. In deze training maken zij kennis met de ISPS-code is, leren zij wat dit betekent in de dagelijkse praktijk en waarom deze regels nageleefd moeten worden om risico’s te voorkomen.

Hulp nodig bij de verplichte ISPS oefeningen of training van uw medewerkers? Neem contact op.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op