Port Facility Security Officer (PFSO)

Met Royaal Security Services als partner in ISPS beveiliging haalt u ook een stuk expertise in huis.

Onze Port Facility Security Officer (PFSO) ondersteunt onze klanten bij het opstellen van het havenbeveiligingsplan (PFSP), de verplichte audits en bijbehorende risicoanalyses.  

Ook verzorgen wij de verplichte ISPS oefeningen waarbij wordt gekeken naar de reële scenario’s en wordt er geoefend op diverse risico onderdelen en de drie veiligheidsniveaus. Daarnaast voorzien wij in ISPS Awareness trainingen, specifiek voor overige medewerkers in uw bedrijf. Zodat ook zij weten wat de betekenis van de ISPS-code is, wat dit betekent in de dagelijkse praktijk en waarom deze regels nageleefd moeten worden om risico’s te voorkomen.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op