ISPS gecertificeerde havenbeveiligers

Ons team van havenbeveiligers is specifiek opgeleid en getraind om professionele Havenbeveiliging toe te passen.

De havenbeveiligers van Royaal Group verrichten tal van beveiligingswerkzaamheden ten behoeve van havenfaciliteiten en ter bestrijding van terrorisme. Hierbij ligt de nadruk op het tegengaan van ongecontroleerd in- en uitgaand personen- en goederenverkeer waarbij de International Ship and Port facility Security Code (ISPS-code) en de Nederlandse Havenbeveiligingswet als uitgangspunt dient.

Het ISPS-voorschrift verplicht een havenbedrijf of de scheepvaart tot organisatie van beveiliging van schepen en havenfaciliteiten. Dit betekent dat de veiligheidssituatie aan boord van schepen en op plaatsen waar schepen aanleggen in uw havenvoorziening beveiligd moet zijn. Om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen moet u kennis hebben van veel veiligheidsregels waar wij van op de hoogte zijn.

Wij zijn specialist op het gebied van havenbeveiliging en terminal beveiliging. Dit betekent dat wij een compleet advies geven en u verder helpen om de veiligheidseisen te realiseren voor uw havenfaciliteit. Neem contact op voor meer informatie.

Neem contact op

Waarmee kunnen wij u helpen?

Neem contact op