Ons team van havenbeveiligers is specifiek opgeleid en getraind om professionele Havenbeveiliging toe te passen. Zij verrichten van tal van beveiligingswerkzaamheden ten behoeve van havenfaciliteiten en ter bestrijding van terrorisme Hierbij ligt de nadruk op het tegengaan van ongecontroleerd in- en uitgaand personen- en goederenverkeer waarbij eerder genoemde richtlijn ISPS en de Nederlandse Havenbeveiligingswet als uitgangspunt dient.

Is uw havenbedrijf kwetsbaar en een potentieel doelwit voor criminele activiteiten. Loopt uw havenbedrijf gevaar voor dreiging uit verschillende hoeken? Sinds de internationale code en Europese verordening in 2005 bent u als bedrijf verplicht om maritieme beveiligingsmaatregelen te treffen. Havenbeveiliging is noodzakelijk om de internationale en Europese verordeningen te kunnen handhaven.

De ISPS-code is van toepassing op alle scheepvaart- en havenindustrieën. Zodra u actief bent in de haven valt u onder deze internationale code en moet uw havenbedrijf voldoen aan strenge veiligheidseisen. Maar hoe zit dat en hoe voorkom ik verassingen?

Waarom havenbeveiliging nodig is voor uw havenbedrijf?

Zoals eerder vermeld moeten alle havenfaciliteiten en scheepvaart voldoen aan een strenge havenbeveiligingswet. Na de aanslagen op 9 september 2001 zijn alle veiligheidseisen in een versnelling terecht gekomen.

Sinds 2004 een internationale code vastgesteld door Internationale Maritieme Organisatie (IMO) voor beveiliging van Schepen en Havenfaciliteiten (de International Ship and Port facility Security Code, ISPS-code). Havens en grote goederenstromen zijn een kwetsbaar doelwit voor criminele activiteiten en terreurdreigingen. Beveiliging van de havenbedrijven is dan ook meer dan belangrijk.

Wilt u voorkomen dat uw bedrijf doelwit wordt van criminele activiteiten en vandalisme en alle andere gevaren? Beveilig uw havenbedrijf en terminal met Royaal Security Services.

Nu vraagt u zich af wat houdt deze ISPS-code in en wanneer is deze code van kracht? We leggen u kort uit waar ISPS voor staat en waarom dit verplicht is!

De ISPS-code geldt voor:

  • Vrachtschepen die varen op internationale zeeroutes en vanaf bruto 500 ton tonnage met zich mee voortbewegen.
  • Alle passagiersschepen die varen op diezelfde zeeroutes.
  • Mobiele platforms op zee.
  • Alle terminals en havenbedrijven waar de bovengenoemde schepen aanleggen.

Het ISPS-voorschrift verplicht een havenbedrijf of de scheepvaart tot organisatie van beveiliging van schepen en havenfaciliteiten. Dit betekent dat de veiligheidssituatie aan boord van schepen en op plaatsen waar schepen aanleggen in uw havenvoorziening beveiligd moet zijn. Om aan de veiligheidsvoorschriften te voldoen moet u kennis hebben van veel veiligheidsregels waar wij van op de hoogte zijn.

Wij zijn specialist op het gebied van havenbeveiliging en terminal beveiliging. Dit betekent dat wij een compleet advies kunnen geven en u verder helpen om de veiligheidseisen te realiseren voor uw havenbedrijf of scheepvaart. Benieuwd hoe wij uw bedrijf in de haven, uw schip of faciliteiten beveiligen?

Havenbeveiliging voor mij!

Wat houdt havenbeveiliging van Royaal Security Services in?

Elke haven en terminal moet voldoen aan strenge veiligheidsvoorschriften. Op het gebied van terminal en maritieme beveiliging blinken de diensten uit van Royaal Security Services in havenfaciliteiten en voorzieningen.

Voldoen aan de ISPS- terminal beveiliging verricht nog enig huiswerk. Om u te ontzien van deze complexe materie aan beveiligingsregels, eisen en voorschriften, nemen wij graag uw zorgen uit handen.

Hoe doen wij dat dan?

Om uw organisatie een advies compleet op maat te kunnen geven heeft Royaal Security Services al de aanwezige kennis samengevoegd. Dit betekent dat wij aan de hand van uw huidige havenbeveiligingsplan uw beveiligingssituatie in kaart brengen en vervolgens extra maatregelen en oplossingen met u bespreken.

Ons team van havenbeveiligers heeft de belangrijkste diploma’s en certificaten in bezit. En zijn dan ook getraind om professionele havenbeveiliging toe te passen bij uw havenbedrijf, faciliteiten en voorzieningen.

Havenbeveiliging en Terminal Beveiligingsvormen

  • ISPS gecertificeerde havenbeveiligers; die beveiligingswerkzaamheden verrichten om criminele activiteiten en terreurdreiging te voorkomen, waarbij de nadruk ligt op tegengaan van ongecontroleerd in- en uitgaand personen- en goederenverkeer
  • Opschaling Port Security Level; een snelle inzet van havenbeveiligers bij opschaling van de port security levels
  • ISPS oefeningen; u kunt bij ons terecht voor begeleiding en of uitvoering van uw ISPS oefeningen
  • Havenbeveiligingsplan Port Facility Security Plan (PFSP)

Kortom alles onder 1 dak en zo werken wij dagelijks aan veiligheid voor verschillende bedrijven. Daarom zeggen wij: veiligheid, daar gaan we samen voor!

Port security door Royaal Security Services

Wilt u zicht niet bekommeren over regel- en wetgeving? Geeft uw port security uit handen. Kies voor de havenbeveiliging van Royaal Security Services en uw havenbedrijf is voorzien van de belangrijkste veiligheidsvoorschriften en beveiliging!

Maak een afspraak