Met Royaal Security Services als partner in ISPS beveiliging haalt u ook een stuk expertise in huis. Onze opgeleide PFSO (Port Facility Security Officer) ondersteunt u graag bij het opstellen van risicoanalyses en uw havenbeveiligingsplan (PFSP). Deze samenwerking is naar onze mening onmisbaar zodat wij in de praktijk kunnen borgen dat er op een goede wijze uitvoering wordt gegeven aan de opgestelde plannen. Onze PFSO is in staat audits af te nemen en oefeningen uit te zetten.