Cameratoezicht

Goed cameratoezicht berust op een gedegen beveiligingsplan. Voorkomen van inbraak is hierbij uiteraard altijd het ultieme doel. Onze state-of-the-art camera’s zijn uitgerust met intelligente software welke verdachte situaties detecteren voordat indringers uw pand betreden. Wanneer onze centralisten het ongewenst bezoek in dit vroege stadium aanspreken, breken zij hun actie veelal direct af. Ons motto is dan ook: voorkomen is beter dan genezen.

Buitenschil beveiliging

Bij het voorkomen van inbraak is tijd een cruciale factor. Is men eenmaal binnen dan gaat een inbraak snel. Daarom focussen we ons op de buitenschil van het bedrijfspand. Als we een verdachte persoon al bij het naderen vaststellen zijn de te nemen maatregelen veel effectiever dan dat we de persoon pas vaststellen als het inbraakalarm afgaat. Die tijdwinst blijkt vaak schadebeperkend te zijn.

Video analyse software

We werken met video analyse software. Binnen het bereik van de camera’s detecteren wij verdachte personen of voertuigen. In het geval dat het systeem een verdachte situatie detecteert, ontvangen de centralisten in onze Video Toezichtcentrale een melding en kijken zij live mee.

Video Toezichtcentrale

Vanuit de Video Toezichtcentrale wordt op af stand uw bedrijfspand en bedrijfsterrein 24/7 gemonitord. Tijdens door u bepaalde bewakingstijden signaleert intelligente software verdachte omstandigheden en geeft die door aan de Video Toezichtcentrale. De gespecialiseerde centralisten van deze Video Toezichtcentrale zullen op afstand de situatie beoordelen, zullen indringers middels luidsprekers aanspreken en alarmopvolging aansturen.

In geval van een echt incident zal de centralist de camerabeelden door middel van Live View met de Politiemeldkamer delen waarna deze actie kan ondernemen.

Toespreken van ongewenst bezoek

Wanneer zich een verdachte situatie voordoet, spreekt de gespecialiseerde centralist het ongewenste bezoek direct aan. Onze centralisten verzoeken verdachte personen om het terrein dringend te verlaten. In het geval zij hier geen gehoor aan geven, wordt onmiddellijk de politie ingeschakeld. In negentig procent van de gevallen verlaten ongenode gasten meteen het terrein. Inbrekers die toch doorzetten, worden gehinderd door de wetenschap dat de tijd dringt. Met het gevolg dat de schade beperkt blijft.

Alarmeren en aansturen

In het geval dat het direct toespreken van ongewenst bezoek niet leidt tot het gewenste effect, volgt de Videotoezichtcentrale een protocol op maat. Dit houdt onder meer in:

  • Het aansturen en ondersteunen van de surveillancedienst en politie
  • Het alarmeren van de sleutelhouders
  • Het delen van de live beelden met de politiemeldkamer met ‘Live View’

Ondersteuning met cruciale informatie

Wanneer zich calamiteiten voordoen, kijken onze camera observanten met alle beschikbare camera’s mee. Zo voorzien zij de hulpdiensten van de juiste informatie. Ook voor verzekeraars is deze informatie van grote waarde omdat deze partijen hiermee beschikken over volledige bewijslast van de inbraak. Als de camera’s op het bedrijventerrein ook zijn aangesloten bij de Videotoezichtcentrale, volgen onze centralisten het vluchtende voertuig over het bedrijventerrein. Zo krijgt de politie optimaal de kans om deze aan te houden.

Rapportage

We rapporteren aan u alle relevante werkzaamheden, bevindingen en ondernomen acties.

Schoon, heel en veilig

Ons cameratoezicht betekent meer dan alleen beveiliging. Naast het 24/7 cameratoezicht met slimme software, controleren wij alle camera’s meerdere keren per dag. Camera’s kunnen immers defect gaan of het zicht ervan kan worden geblokkeerd. Tevens kijken wij alle camera’s live uit om bijzonderheden op te sporen. Bij deze discipline hanteren wij het principe: schoon, heel en veilig.

Aangezien alles berust op maatwerk heeft de Video Toezichtcentrale gediplomeerde projecteringsdeskundigen in dienst die de ondernemer en de installateur bijstaan bij het kiezen van het juiste cameraplan.