Brandwacht voor een veilige werkomgeving

Royaal Brandwachten Services levert gekwalificeerde specialistische Brandwachten die zorg dragen voor de (dagelijkse) brandveiligheid, brandpreventie en werkveiligheid van uw medewerkers en organisatie.

Onze Brandwachten houden toezicht op personen die hoog risico c.q. heetwerk werkzaamheden uitvoeren en nemen maatregelen en ter voorkoming van brand en calamiteiten op plaatsen waar door werkzaamheden risico’s voor personen en/of installaties en bedrijven kunnen ontstaan.

Voorts houden onze pro actieve Brandwachten toezicht op de algemene (brand)veiligheid en spreken zij medewerkers aan bij overtreden van de voorgeschreven maatregelen.

In geval van een incident treden zij adequaat op en worden omstanders en hulpverlenende instanties bijvoorbeeld bedrijfsveiligheidsdienst, (bedrijfs)brandweer, ambulance gealarmeerd.

Onze Brandwachten worden regelmatig op hun vakgebied bijgeschoold. Dit betekent dat zij naast hun werkervaring aantoonbaar deskundig zijn en hun kennis dus actueel houden in deze dynamische tak van (brand)veiligheid.

Onze Brandwachten voeren proactief taken uit gericht op het voorkomen van brand en onveilige situaties

Ze zijn daarnaast in staat om gasmetingen uit te voeren (EX OX TOX). De metingen en beoordelingen zijn de basis voor het uitbrengen van veiligheidsadvies en het kunnen vrijgegeven van een werkplek.

Door bewustmaking, advies en professioneel toezicht op het gebied van brand- en werkveiligheid kunnen risico’s worden verkleind en ongevallen worden voorkomen.

Bent u voorbereid op onveilige situaties binnen of rondom uw bedrijf?
Bij onderhoudswerkzaamheden of productieproces in de zware industrie, petrochemische industrie, scheepvaartindustrie en offshore-industrie is het noodzakelijk en wettelijk verplicht dat brandwachten paraat staan. In het geval van brandgevaarlijke situaties of andere risicovolle situaties op uw werkterrein waar ‘heetwerk’ werkzaamheden worden uitgevoerd zijn brandwachten onmisbaar.

Uw werknemers lopen op deze werklocaties risico’s op onveilige situaties. De brandwachten van Royaal Brandwachten Services houden zich bezig met activiteiten die zijn gericht op het voorkomen en controleren van gevaarlijke situaties op risicovolle plaatsen waar gewerkt wordt door uw werknemers.

Brandwachten van Royaal Brandwachten Services voor uw bedrijf, voor veiligheid en brandpreventie! Veiligheid. Daar gaan we samen voor! U ook?

Brandwachten voor een brandveilige situatie

Bent u al voorbereid op onveilige situaties in uw werkomgeving? Zorg dat uw omgeving brandveilig is met brandwachten van Royaal Brandwachten Services.

Wat doet een brandwacht voor mijn bedrijf?

Het inschakelen van brandwachten roept vraagtekens op. Wat doet een brandwacht nou eigenlijk? U kiest voor een brandwacht om onveilige werkzaamheden te beveiligen tegen brandgevaarlijke situaties.

Aan de hand van bewustmaking en professioneel toezicht op het gebied van brand- en werkveiligheid worden risico’s verkleind en ongevallen op uw werkgebied voorkomen.

Waarom brandwachten van Royaal Brandwachten Services?

Veiligheid staat bij ons voorop. Bij ons draait het eerste plaats om een flexibele relatie tussen opdrachtgever en uitvoerder. Dat is de basis voor een stabiele relatie als het om veiligheid draait.

De brandwachten zijn buiten de petrochemie en scheepsvaartinsdustrie ook actief in de sectoren: bouw, onderwijs, zorg, detailhandel, logistiek, overheid, toerisme en recreatie en zakelijke dienstverlening.

Bent u een bedrijf die werkzaamheden verricht in brandgevaarlijke situaties of risicovolle situaties? Kies dan voor veiligheid van uw werknemers en zorg dat gevaarlijke situaties gereduceerd worden!

Neem contact op met Royaal Brandwachten Services.